Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježek a legislativa II.

16. 2. 2008

Na ježky se dále vztahují následující ustanovení tohoto zákona týkající se ochrany volně žijících zvířat.

Je zakázáno (pr. 14 odst. 1) odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře:

a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo čelisťových pastí,

b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoli formách včetně plynování,

c) pomocí jestřábích košů a pomocí lepu,

d) pomocí výbušnin,

e) pomocí luků a samostřílů,

Atd...

Každý, kdo se ujal péče o jedince volně žijícího druhu zvířat, který není v důsledku zranění nebo jiných okolností schopný existence ve volné přírodě, je odpovědný za jeho zdraví a stav a je povinen zajistit o něj péči v souladu se zvláštními právními předpisy. Za takovou péči se považuje i oznámení místa nálezu obci nebo předání zvířete do záchranné stanice, anebo - jedná - li se o zvěř, mysliveckému hospodáři.

ObrazekDle paragrafu 6 nesmí nikdo zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo jej vyhnat.

Dle par. 8 odst. 1 je chovatel povinen pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení:

a) umožnit vstup

         1. do stájí a na pozemek, kde se zvířata nacházejí nebo které jsou určeny pro jeho chov,

         2. do objektu nebo zařízení, v nichž je zacházano se zvířaty,

         3. poskytnout potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně umožnění bezplatného přístupu na svody zvířat a veřejná vystoupení,

         4. do míst, kde je provozován útulek pro zvířata.

Atd..

Z celého znění zákonů byla použita pouze část.

Obrazek